Vítejte na stránkách  Aurory, která se zabývá překládáním.

Tyto stránky vznikly s přáním a chutí pracovat kvalifikovaně a s láskou,  abychom Vám nabídli užitečné a úspěšné výsledky naší práce v oblasti PŘEKLADATELSTVÍ, EKOLOGICKÉ KOMUNIKACE / NLP Neurolingvistického programování a TVOŘIVOSTI.

 

PŘEKLADY

Společně s několika přáteli se zabývám již dlouhou dobu překládáním z a do mnoha různých jazyků. Rádi pracujeme pečlivě a s pozorností, snažíme se používat správnou délku času a využívat vhodných zdrojů u každé jednotlivé práce. Překládáme však s rychlostí, ale bez přehnaného spěchu, který, jak se zdá, v dnešních dnech, bohužel negativně působí na jakoukoli pracovní činnost na úkor kvality. Láska k jazykům charakterizuje naše životy a text, ať se jedná o literaturu či marketing, nebo jakýkoli jiný druh textu, ten je pro nás především pokladem  k odhalení.

Pro další  informace týkající jazyků, do kterých překládáme nebo pro bezplatný odhad ceny napište na adresu:

 

KOMUNIKACE, NLP (Neurolingvistické programování)  a TVOŘIVOST

“Aurora zabývající se překládáním “ miluje všechny jazyky a jazykové styly, mnohotvárný způsob sdělení, která Země poskytuje svým obyvatelům . :-) Od jazykových prostředků přenášených prostřednictvím jazyků až po zprávy přenášené prostřednictvím pěti smyslů (neverbální jazyk a paraverbální). A jedna část činnosti “Aurory” vskutku spočívá v podporování zábavné anebo didaktické činnosti, jejímž účelem je právě toto, zpřístupnit mnoha dalším osobám pojmy a představy ekologické komunikace a humanistické NLP.  Jedná se o jednoduché pojmy, které lze použít k zlepšení vlastního přístupu k lidem a  v komunikaci se všemi, kteří nás obklopují (a někdy také s námi samotnými!)

 

Česká Republika

Casella di testo: GUESTBOOK
I commenti dei clienti
Casella di testo: Traduzioni, comunicazione ecologica, pnl… e CREATIVITŔ

Aurora traduzioni